Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem betimo.pl jest: BETIMO Michał Parpura, Kraśnik Górny 46B, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121760836, REGON: 021440292, wpis do ewidencji działalności gospodarczej miasta Bolesławiec pod numerem 116511 - zwany w dalszej części regulaminu BETIMO.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego BETIMO oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Do zakupów w sklepie BETIMO upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Towary prezentowane na stronach sklepu BETIMO nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego (pełnią jedynie rolę informacji handlowej)

5. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez zamawiającego w formularzu zamówień w kroku nr 3/3.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można złożyć poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówień zamieszczonego na stronie sklepu BETIMO (betimo.pl) bądź e-mailem na adres: info@betimo.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie danych adresowych oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. BETIMO może odmówić realizacji zamówień, wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia , niezrozumiałych lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówień.

3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać e-mailem pod adresem info@betimo.pl podając numer zamówienia .Zmiany te bądź wycofanie jest możliwe jedynie do chwili wysłania zamówienia Klientowi. Wysłane zamówienia nie podlegają tej procedurze.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

6. Orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie.

7. Przy wykonaniu projektu i niezrealizowaniu zdjęcia. Koszt projektu waha się między 20-75 zł w zależności od wykonanego rodzaju projektu.

PŁATNOŚCI

1. Sklep BETIMO akceptuje następujące formy płatności:
a. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - przesyłka dostarczana przez pocztę lub kuriera
b. Przedpłata elektroniczna - przelew na konto firmy BETIMO Michał Parpura.
Konto bankowe:
Właściciel konta: Michał Parpura
Kraśnik Górny 46B; 59-700 Bolesławiec
Nazwa banku: mBank
Nr konta: 29 1140 2004 0000 3002 7213 4990
c. Płatność kartą płatniczą lub przelewem online w systemie PayU

2. Ceny towarów zamieszczonych w sklepie BETIMO wyrażone są w polskich złotych oraz EUR(dla obcokrajowców) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.

3. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT oraz upoważnia BETIMO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

WYSYŁKA

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej zgodnie z cenami wysyłek zamieszczonymi na stronie sklepu betimo.pl. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Realizujemy również wysyłki zagraniczne. Koszty wysyłki zagranicznej są kalkulowane każdorazowo indywidualnie. W takiej sytuacji przed zapłatą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@betimo.pl w celu ustalenia szczegółów.

3. BETIMO zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieodebrania przesyłki od kuriera.

4. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody zawierającego datę, godzinę dostawy oraz opis szkód.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

4. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu należy również podać numer konta na który miałyby zostać zwrócone pieniądze.

5. W przypadku uznania zwrotu pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

6. Towar wykonany na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na adres: BETIMO Fotoceramika; Kraśnik Górny 46B, 59-700 Bolesławuec - wraz z pisemnym wyjaśnieniem powodu reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji to 7dni. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy lub w przypadku braku dostępności danego towaru, Klientowi zostanie zaproponowany zwrot pieniędzy lub inny towar dostępny w tej samej cenie.

8. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. BETIMO nie przyjmuje przesyłek z opcją za pobraniem. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia odsyłanego towaru tak aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.

9. Kontakt w sprawie reklamacji lub zwrotów: Tel. +48604126531; info@betimo.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych uzyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego betimo.pl jest właściciel sklepu - BETIMO Michał Parpura, Kraśnik Górny 46B, 59-700 Bolesławiec.

2. Sklep betimo.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz 1204ze zm.)

3. Dokonując zakupów w sklepie betimo.pl wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa danych przez Administratora.

4. Administrator danych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego betimo.pl

5. Administrator danych uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

7. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu Klient może skontaktować się z administratorem danych wysyłając e-mail na adres: info@betimo.pl lub listownie na adres Kraśnik Górny 46B, 59-700 Bolesławiec.

8. Polityka cookies dostępna jest pod adresem: Polityka Cookies

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. BETIMO zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu (Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone) wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, wycofywania produktów z oferty sklepu , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2. BETIMO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie.

3. Wszystkie opisy, produkty oraz zdjęcia i znaki firmowe zamieszczone na stronie betimo.pl należą do ich właścicieli, są chronione prawami autorskimi i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione. Jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie może być naruszeniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz innych praw własności.

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W razie dodatkowych wątpliwości prosimy o kontakt z nami. Michał Parpura; Tel. +48 75 612 90 60; info@betimo.pl